Overslaan en naar de inhoud gaan
Powered by: howest.be

Doelstellingen en realisaties - Onderwijs

Doelstelling

Het ICF-Lab maakt toekomstige professionals vertrouwd met ICF via onderwijs gerelateerde activiteiten.

Verwezenlijkingen

Omdat we het belangrijk vinden dat ICF op een kwalitatieve manier wordt aangeleerd, werden zes medewerkers binnen Howest opgeleid tot gecertificeerde ICF-trainers door het Nederlands Collaborating Centrum. Het ICF-Lab ondersteunt opleidingen bij het leren kennen en onderwijzen van ICF.

Aangezien ICF een opkomend kader is dat meer en meer wordt toegepast in de ruimere welzijns- en gezondheidszorg, is het van belang dat toekomstige professionals vertrouwd raken met het kader. Vandaar maakt ICF binnen zeven opleidingen van Howest deel uit van het curriculum, nl. bij de bacheloropleidingen Sociaal werk, Toegepast psychologie, Verpleegkunde, Ergotherapie, Sport en bewegen, Toegepaste gezondheidswetenschappen en de Graduaatopleiding Orthopedagogische begeleiding.

Sinds 2015 organiseren we in deze opleidingen het vak Interprofessioneel samenwerken. De studenten leren ter voorbereiding de nodige kennis en vaardigheden m.b.t. de biopsychosociale visie, interprofessioneel samenwerken en ICF aan de hand van een e-learning. Tijdens een driedaagse brengen de studenten in interprofessionele teams het functioneren van cliënten in kaart aan de hand van ICF, om vervolgens een handelingsplan op maat uit te werken. De studenten ondervinden hoe ICF een meerwaarde kan betekenen voor een interdisciplinaire samenwerking. Bij dit project worden heel wat organisaties betrokken die op deze manier kennismaken met ICF.

Heb je als organisatie interesse om hieraan deel te nemen en wens je hier meer informatie over? Neem dan contact op met het ICF-Lab via info@icf-lab.be