Overslaan en naar de inhoud gaan
Powered by: howest.be

Missie en visie

De missie en visie zijn ontwikkeld tijdens de Train de trainer opleiding begeleid door Huib Ten Napel, het toenmalige hoofd van het Collaborating Centrum in Nederland.

Missie

Het ICF-Lab ondersteunt het werkveld om het biopsychosociale denken te vertalen  naar het handelen van (toekomstige) professionals. We geloven in de krachten van ICF als middel om dit te bereiken en willen daarom ICF verder op de kaart zetten in Vlaanderen.

Visie

Het ICF-Lab speelt in op het vernieuwd denken over het menselijk functioneren. Hierbij kijken we naar het functioneren vanuit de biopsychosociale visie, waarbij we een ruime, holistische kijk aannemen. Het functioneren wordt gezien als een dynamisch proces. Doorheen de levensloop verandert het continu onder invloed van diverse factoren die niet lineair, maar circulair met elkaar verbonden zijn.

ICF vertrekt vanuit een biopsychosociaal denkkader, dat het medische en het sociale model samenbrengt. Vanuit het ICF-Lab vinden we het belangrijk dat we in eerste instantie naar de beïnvloedende factoren van een persoon kijken: de persoonlijke en externe factoren. Vervolgens kijken we naar het functioneren van de persoon: hoe een persoon participeert, welke handelingen hij stelt en hoe hij lichamelijk functioneert. Vandaar plaatsen we het ICF-schema omgekeerd.

De verschillende componenten dienen op een evenwaardige manier in kaart gebracht te worden. Hierbij is het belangrijk niet enkel te focussen op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen, maar aandacht te hebben voor sterktes en mogelijkheden van mensen. Door afstand te nemen van de stoornis op zich en het functioneren te zien als een complex gegeven, kan het ‘hokjesdenken’ verlaten worden.

Vanuit het ICF-Lab verbinden we de veranderende visie op het functioneren van mensen met belangrijke uitgangsprincipes in de hulpverlening. Kwaliteit van bestaan en de invulling die mensen hier zelf aan geven, komt op de voorgrond. Het verbeteren van de kwaliteit van bestaan is het doel van het hulpverleningsproces waar verschillende professionals interprofessioneel samenwerken. We kiezen voor een cliënt centered benadering waarbij persoon en context actief betrokken worden. Hierbij worden zij gezien als experts wat betreft het eigen functioneren. Het is essentieel dat er door professionals op een begrijpbare manier wordt gecommuniceerd; ze stellen zich op als coach waarbij het zelfbepalingsrecht centraal staat. Personen worden gestimuleerd om het eigen functioneren in handen te nemen, via de ondersteuning van krachten en mogelijkheden door de coach. Empowerment is dan ook één van de krachtlijnen binnen het ICF-Lab.