Overslaan en naar de inhoud gaan
Powered by: howest.be

Voorstelling van het team

Jolien Veys behaalde een master in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek. Ze is projectleider en medewerker van het ICF-Lab. Ze is gecertificeerd ICF-trainer, ze volgde in 2015 de ICF-training van het Nederlands Collaborating Centrum, RIVM. Daarnaast is ze lector in de opleidingen Graduaat in de Orthopedagogische begeleiding en Bachelor in het sociaal werk. Ze is actief lid van het bestuursorgaan van het ICF-Platform.
ICF is voor haar een middel om als professional het vanzelfsprekende te doen: met een ruime blik en heldere taal cliënten ondersteunen vanuit een actieve samenwerking.
Contact via jolien.veys@howest.be
Greetje Desnerck is sociaal werker en sociologe. Zij behaalde in 2003 haar doctoraat aan de Vrije Universiteit Brussel. In samenwerking met de sector van de ambulante revalidatie bracht zij de populatie en het ondersteuningsaanbod in kaart met focus op medicalisering, sociale ongelijkheid en modellen over ‘handicap’. De ICIDH (voorloper van de ICF) was hier één van de kapstokken bij. Ze is gecertificeerd ICF-trainer, ze volgde in 2015 de ICF-training van het Nederlands Collaborating Centrum, RIVM. Momenteel werkt Greetje als stafmedewerker op de Dienst Onderzoek van Howest. Voorheen was zij bijna 20 jaar verbonden aan de opleiding Sociaal Werk van waaruit zij samen met collega’s het ICF-Lab uitbouwde. Ze is actief betrokken bij het ICF-Lab en is ook ondervoorzitter van het ICF-Platform. In de ICF waardeert Greetje vooral de biopsychosociale insteek wat toelaat complexe realiteiten op een duidelijke en eenduidige manier in kaart te brengen. Het kader kan ook het interdisciplinair werken faciliteren. In het werken met mensen spreekt vooral de client-centered benadering haar aan. Dit in combinatie met het maatschappelijk perspectief (participatie en de rol die omgevingsfactoren hierbij spelen).
Contact via greetje.desnerck@howest.be

We werken actief samen met het ICF-Platform om zo maximaal de krachten te bundelen. Bij de onderzoeksprojecten werken we ook samen met een stuurgroep, waarbij partners van verschillende sectoren verbonden zijn. Ook met andere opleidingen vanuit mens en welzijn binnen Howest werken we actief samen.